Про фінансові ресурси


           

     Рішенням Львівської обласної ради від 22.12.2020 № 27 “Про кошторис видатків на утримання Львівської обласної ради та її виконавчого апарату на 2021 рік” затверджено кошторис видатків на утримання обласної ради та її виконавчого апарату на 2021 рік у сумі 44 147,1 тис. грн по коду програмної класифікації місцевих бюджетів КПКВКМБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради  (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”. У тому числі:

                                                                                                                                                                                        тис. грн                                                                     

 

№ з/п

 

Стаття витрат

 

Код

2021 рік

ВСЬОГО

Загальний фонд

Спеціальний фонд

(у т.ч. бюджет розвитку)

 

Поточні видатки

 

2000

43 797,1

 

43 797,1

1.

Оплата праці

 

2110

33 445,0

 

33 445,0

2.

Нарахування на оплату праці

 

2120

7 357,9

 

7 357,9

3.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

2210

591,2

 

591,2

4.

Оплата  послуг (крім комунальних)

 

2240

1 800,0

 

1 800,0

5.

 

Видатки на відрядження

2250

343,0

 

343,0

6.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

2282

10,0

 

10,0

7.

Інші поточні видатки

2800

250,0

 

250,0

 

Капітальні видатки

 

3000

 

350,0

350 000,0

8.

Придбання обладнання і  предметів довгострокового користування

 

3110

 

350,0

350 000,0

 

 

Усього:

 

43 797,1

350,0

 

44 147,1

 

 

               

 

       

 

     

        По КПКВКМБ 0117680 “Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” затверджено кошти в сумі   7480,0 тис. грн по КЕКВ 2800 “Інші видатки”. По цьому КПКВКМБ затверджені кошти для сплати членських внесків обласній асоціації місцевих рад “Ради Львівщини” та асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку”.

         По КПКВКМБ 0118420 “Інші заходи у сфері засобів масової інформації” затверджено кошти в сумі   585,0 тис. грн по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”.  

        Львівська обласна рада обслуговується в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області.

        На підставі кошторису та плану асигнувань загального та спеціального фондів бюджету обласна рада приймає зобов’язання щодо оплати за товари або надані послуги (папір, канцтовари, послуги зв’язку та ін.) та протягом        7 робочих днів з дати його виникнення подає в Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області документи на реєстрацію.

        Після реєстрації фінансових зобов’язань Львівська обласна рада щотижня замовляє кошти в департаменті фінансів Львівської обласної державної адміністрації.

        Оплата рахунків проводиться після надходження коштів з департаменту фінансів ЛОДА на реєстраційні рахунки Львівської обласної ради, відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області.

 

 

ЗВІТИ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  за 2021 рік

ЗВІТИ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  за 2020 рік

ЗВІТИ про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2019 рік

ЗВІТИ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

ЗВІТИ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

Паспорти бюджетних програм на 2018 рік

Паспорти бюджетних програм на 2017 рік

Паспорти бюджетних програм на 2017 рік зі змінами