Новини


НАЗК продовжує активно готуватися до нового сезону подання щорічних декларацій.
З 1 грудня 2021 року почали діяти нові зміни в Реєстрі декларацій, а саме:
- Нова форма декларації: https://bit.ly/3E6RPK4.
- Порядок подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані: https://bit.ly/3lkqe0J.
- Оновлений порядок повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті: https://bit.ly/3rqiSMW.
НАЗК не лише оновило форми, але ще й затвердило Порядок заповнення декларації. Вперше у декларантів з’явилася повноцінна заюстована інструкція про те як правильно заповнювати кожен пункт декларації. Тепер подати декларацію буде ще простіше!

ПАМ’ЯТКА
щодо етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування

Основним принципом діяльності посадових осіб місцевого самоврядування має бути доброчесність, тобто їх дії мають бути спрямовані на захист публічних інтересів та відмову від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих повноважень.

Посадові особи зобов’язані:

! Дотримуватись Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених Наказом Національного агентства України з питань державної служби 5 серпня 2016 року № 158 (у редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 28 квітня 2021 року № 72-21) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text

 • неухильно додержуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими як під час виконання своїх службових повноважень, так і в повсякденному житті;
 • діяти виключно в інтересах держави, територіальної громади, установи, яку вони представляють;
 • виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально;
 • не допускати зловживань та неефективного використання власності держави, територіальної громади, установи;
 • діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;
 • дотримуватись політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів;
 • утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва установи, якщо вони суперечать закону;
 • не вчиняти і не брати участі у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 • невідкладно інформувати керівника установи, посадову особу, відповідальну за запобігання корупції в установі, про можливі випадки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 • вживати заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів.

Посадовим особам заборонено:

 • використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;
 • розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків;
 • використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

    Необхідні дані для заповнення декларації можна отримати онлайн, а саме через:
 

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (https://bit.ly/2zeaaIQ) – містить інформацію, яку необхідно зазначити у розділах 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації.
Офіційний електронний портал Держгеокадастру (https://e.land.gov.ua/) – містить відомості про власників та користувачів земельних ділянок, які потрібно зазначати у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://bit.ly/35uO94s) – інформація до розділів 8 «Корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» декларації.
Електронний кабінет водія (https://bit.ly/2YyQsSw) – інформація знадобиться при заповненні розділу 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби».
Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби України (https://cabinet.tax.gov.ua/) – містить відомості про доходи.
Портал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) – містить інформацію про нараховану заробітну плату та пенсію.
Укрпатент (https://bit.ly/2xxa7Hk) – інформація щодо зареєстрованих патентів на винаходів, корисних моделей, промислових знаків, яка необхідна для заповнення розділу 10 «Нематеріальні активи».
Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (https://cabinet.smida.gov.ua/) – інформація про номінальну вартість цінних паперів, яка необхідна для заповнення розділу 7 «Цінні папери».
 

Звіт про публічне обговорення проєкту Антикорупційної програми Львівської обласної ради на 2021 – 2022 роки

   Львівською обласною радою  на виконання вимог Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства  від 8 грудня 2017 року № 1379 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року  № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою забезпечення прозорості, відкритості, участі громадянського суспільства у підготовці Антикорупційної програми Львівської обласної ради на 2021 – 2022 роки (далі - Антикорупційна програма) шляхом надання пропозицій, зауважень та доповнень до неї, організовано  та проведено публічне  обговорення проєкту Антикорупційної програми, яка була попередньо схвалена Комісією з оцінки корупційних ризиків у Львівській обласній раді.
З цією метою на вебсайті Львівської обласної ради  за посиланням >>> , було розміщено повідомлення про початок публічного обговорення проєкту Антикорупційної програми та розміщено відповідні матеріали (проєкт Антикорупційної програми; Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Львівської обласної ради з додатками).        
   Для отримання консультацій, додаткової інформації, надання пропозицій та зауважень, оприлюднені контактні дані відповідальної за проведення заходу особи, електронні та поштові адреси, визначена дата підсумкового засідання.     
   В ході електронних консультацій з громадськістю  письмові пропозиції чи зауваження на електронну адресу stopkor22340506@gmail.com  чи на адресу обласної ради не надходили, повідомлення про попередню реєстрацію для участі в публічному обговоренні не надходили, представники громадськості чи експерти не з’явились.
   Під головуванням керуючого справами обласної ради (голови Комісії з оцінки корупційних ризиків у Львівській обласній раді) Валентина Харлова  15 жовтня відбулося публічне обговорення проєкту Антикорупційної програми Львівської обласної ради на 2021 – 2022 роки.
   У обговоренні взяли участь працівники апарату обласної ради,  члени Комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності Львівської обласної ради. У ході обговорення учасникам засідання надано пояснення щодо окремих положень антикорупційної програми, порядку її перегляду та організації контролю за виконанням. За результатами обговорення зауважень та пропозицій, які потребують внесення змін до антикорупційної програми не надходило.
   З урахуванням відсутності пропозицій та зауважень проєкт Антикорупційної програми в редакції, схваленій Комісією з оцінки корупційних ризиків у Львівській обласній раді, буде внесено до  порядку денного сесії Львівської обласної ради.

Зокрема Законом України «Про запобігання корупції» внесено деякі уточнення до поняття «члени сім’ї».

Розширюється перелік відомостей, який декларант має подавати щодо себе і членів сім’ї при поданні декларації.

Внесено зміни щодо підстав подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та звужено коло декларантів, на яких поширюється вимога щодо подання таких повідомлень.

Також, дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

З урахуванням змін Національним агентством з питань запобігання корупції надано  роз’яснення щодо заповнення декларацій : текст

Набула чинності нова редакція Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої наказом Національного агентства від 12 грудня 2019 року № 168/19.

З редакції Порядку вилучено норму, яка зобов’язувала суб’єкта декларування при звільненні за власною ініціативою подавати декларацію у день фактичного звільнення.

«Декларація перед звільненням – декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах “а”, “в” пункту 2 частини першої статті 3 Закону», – зазначено у чинній редакції Порядку.

Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах “а”, “в” пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Міжнародні акти

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 р. (ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 р. № 251-V «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції»).

- Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27.01.1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.10.2006 р. № 252-V).

- Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. (ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 р. № 2476-IV «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією»).

- Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).

- Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).

Кодекси України

- Кримінальний Кодекс України

- Кодекс України про адміністративні правопорушення

- Кодекс законів про працю України

Закони України

- Закон України від 07.04.2011 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»

- Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VIII «Про запобігання корупції»

- Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VIII «Про Національне антикорупційне бюро України» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1698-18

- Закон України від 14.10.2014 р. № 1699-VIII «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

- Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування»

- Закон України від 27.01. 2015 р. № 132-VIIІ «Про очищення влади»

Укази Президента України

- Указ Президента України від 16.04.2015 р. № 217 «Про утворення Національного антикорупційного бюро України»

- Указ Президента України від 14.10.2014 р. № 808 «Про Національну раду з питань антикорупційної політики»

- Указ Президента України від 21.10.2011 р. № 1001 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»

Постанови Кабінету Міністрів України

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06. 2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»