Запобігання проявам корупції


Повідомити про корупційне правопорушення

Викривач - фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.

Звертаємо увагу, що відповідно до абзаців дев’ятнадцятого – двадцять першого частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»:

  • внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» – це способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;
  • зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» – це шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо;
  • регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» – це шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем Національному агентству з питань запобігання корупції, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація.

 Львівська обласна рада співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), вчинених працівниками Львівської обласної ради.

 У разі, коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Львівської обласної ради, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про це через внутрішні та регулярні засоби зв’язку:

 Захищена електронна поштова скринька для осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів): corruption@lvivoblrada.gov.ua

 Спеціальна телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про корупційне правопорушення: 032 299 91 55.

 Режим роботи спеціальної телефонної лінії: понеділок – четвер: з 9.00 до 18.00, п’ятниця: з 9.00 до 17.00, з щоденною перервою: з 12.30 до 13.30.

Шляхом надсилання листа на адресу: м. Львів, вул. Винниченка 18, 79008 (Львівська обласна рада)

А також шляхом заповнення онлайн форми, що вказана нижче.

  Інформація в повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:

    -порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції»;

    -запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

    -порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

    -порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»;

    -порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції»;

    -недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

    -порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45 - 46, 48 - 52 Закону України «Про запобігання корупції»;

    -порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

    -порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції».

  УВАГА! Повідомлення підлягають розгляду за наявності  таких реквізитів:

    -прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

    -текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», що може бути перевірено;

    -прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

 Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно).

 Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 Звертаємо увагу, що повідомлення, які надходять через електронну пошту, скеровуються з підписом у сканованому вигляді.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Інформуємо про канали зв’язку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції

е-mail: anticor_reports@nazk.gov.ua

тел. (044) 200 06 91

 

Національне антикорупційне бюро України

е-mail: info@nabu.gov.ua

тел. 0 800 213 200

 

Львівське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України

е-mail: lviv@nabu.gov.ua

тел. 0 800 213 200

 

Львівська обласна прокуратура

e-mail: korrupcia.lviv@gp.gov.ua. ·

тел. (032) 235 44 69

 

Національна поліція

тел.: 0 800 50 02 02

Головне управління Національної поліції у Львівській області

тел.: (032) 258 6880

е-mail: gupolice@lv.npu.gov.ua

Надіслати повідомлення


    Необхідні дані для заповнення декларації можна отримати онлайн, а саме через:
 

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (https://bit.ly/2zeaaIQ) – містить інформацію, яку необхідно зазначити у розділах 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації.
Офіційний електронний портал Держгеокадастру (https://e.land.gov.ua/) – містить відомості про власників та користувачів земельних ділянок, які потрібно зазначати у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://bit.ly/35uO94s) – інформація до розділів 8 «Корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» декларації.
Електронний кабінет водія (https://bit.ly/2YyQsSw) – інформація знадобиться при заповненні розділу 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби».
Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби України (https://cabinet.tax.gov.ua/) – містить відомості про доходи.
Портал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) – містить інформацію про нараховану заробітну плату та пенсію.
Укрпатент (https://bit.ly/2xxa7Hk) – інформація щодо зареєстрованих патентів на винаходів, корисних моделей, промислових знаків, яка необхідна для заповнення розділу 10 «Нематеріальні активи».
Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (https://cabinet.smida.gov.ua/) – інформація про номінальну вартість цінних паперів, яка необхідна для заповнення розділу 7 «Цінні папери».
 

Звіт про публічне обговорення проєкту Антикорупційної програми Львівської обласної ради на 2021 – 2022 роки

   Львівською обласною радою  на виконання вимог Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства  від 8 грудня 2017 року № 1379 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року  № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою забезпечення прозорості, відкритості, участі громадянського суспільства у підготовці Антикорупційної програми Львівської обласної ради на 2021 – 2022 роки (далі - Антикорупційна програма) шляхом надання пропозицій, зауважень та доповнень до неї, організовано  та проведено публічне  обговорення проєкту Антикорупційної програми, яка була попередньо схвалена Комісією з оцінки корупційних ризиків у Львівській обласній раді.
З цією метою на вебсайті Львівської обласної ради  за посиланням >>> , було розміщено повідомлення про початок публічного обговорення проєкту Антикорупційної програми та розміщено відповідні матеріали (проєкт Антикорупційної програми; Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Львівської обласної ради з додатками).        
   Для отримання консультацій, додаткової інформації, надання пропозицій та зауважень, оприлюднені контактні дані відповідальної за проведення заходу особи, електронні та поштові адреси, визначена дата підсумкового засідання.     
   В ході електронних консультацій з громадськістю  письмові пропозиції чи зауваження на електронну адресу stopkor22340506@gmail.com  чи на адресу обласної ради не надходили, повідомлення про попередню реєстрацію для участі в публічному обговоренні не надходили, представники громадськості чи експерти не з’явились.
   Під головуванням керуючого справами обласної ради (голови Комісії з оцінки корупційних ризиків у Львівській обласній раді) Валентина Харлова  15 жовтня відбулося публічне обговорення проєкту Антикорупційної програми Львівської обласної ради на 2021 – 2022 роки.
   У обговоренні взяли участь працівники апарату обласної ради,  члени Комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності Львівської обласної ради. У ході обговорення учасникам засідання надано пояснення щодо окремих положень антикорупційної програми, порядку її перегляду та організації контролю за виконанням. За результатами обговорення зауважень та пропозицій, які потребують внесення змін до антикорупційної програми не надходило.
   З урахуванням відсутності пропозицій та зауважень проєкт Антикорупційної програми в редакції, схваленій Комісією з оцінки корупційних ризиків у Львівській обласній раді, буде внесено до  порядку денного сесії Львівської обласної ради.

Зокрема Законом України «Про запобігання корупції» внесено деякі уточнення до поняття «члени сім’ї».

Розширюється перелік відомостей, який декларант має подавати щодо себе і членів сім’ї при поданні декларації.

Внесено зміни щодо підстав подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та звужено коло декларантів, на яких поширюється вимога щодо подання таких повідомлень.

Також, дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

З урахуванням змін Національним агентством з питань запобігання корупції надано  роз’яснення щодо заповнення декларацій : текст

Набула чинності нова редакція Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої наказом Національного агентства від 12 грудня 2019 року № 168/19.

З редакції Порядку вилучено норму, яка зобов’язувала суб’єкта декларування при звільненні за власною ініціативою подавати декларацію у день фактичного звільнення.

«Декларація перед звільненням – декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах “а”, “в” пункту 2 частини першої статті 3 Закону», – зазначено у чинній редакції Порядку.

Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах “а”, “в” пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Міжнародні акти

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 р. (ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 р. № 251-V «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції»).

- Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27.01.1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.10.2006 р. № 252-V).

- Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. (ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 р. № 2476-IV «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією»).

- Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).

- Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).

Кодекси України

- Кримінальний Кодекс України

- Кодекс України про адміністративні правопорушення

- Кодекс законів про працю України

Закони України

- Закон України від 07.04.2011 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»

- Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VIII «Про запобігання корупції»

- Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VIII «Про Національне антикорупційне бюро України» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1698-18

- Закон України від 14.10.2014 р. № 1699-VIII «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

- Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування»

- Закон України від 27.01. 2015 р. № 132-VIIІ «Про очищення влади»

Укази Президента України

- Указ Президента України від 16.04.2015 р. № 217 «Про утворення Національного антикорупційного бюро України»

- Указ Президента України від 14.10.2014 р. № 808 «Про Національну раду з питань антикорупційної політики»

- Указ Президента України від 21.10.2011 р. № 1001 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»

Постанови Кабінету Міністрів України

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06. 2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»