Положення про Президію


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

І сесія VIII скликання

РІШЕННЯ № 16

від 04 грудня 2020 року

Про затвердження Положення

про президію Львівської

обласної ради VIII скликання

 

 

         Керуючись пунктом 3 частини першої статті 43, статтею 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Львівська обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Положення про президію Львівської обласної ради  VIII скликання згідно з додатком.

         2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Львівської обласної ради від 08.12.2015 № 26 "Про затвердження Положення про президію Львівської обласної ради VII скликання".  

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову обласної ради.

 

 

 

         Голова обласної ради                                        Ірина ГРИМАК

 

 

Додаток

до рішення обласної ради

від 04.12.2020 № 16

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Львівської обласної ради VIII скликання

 

         1. Президія Львівської обласної ради VIII скликання (далі – президія ради) утворюється радою на строк повноважень ради і є дорадчим органом ради.

         2. Президія ради утворюється для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, які передбачається внести на розгляд ради, та для оперативних консультацій керівництва обласної ради з депутатським корпусом.

         3. Президія ради в міжсесійний період може надавати рекомендації сесії  обласної ради з питань надзвичайних (непередбачених) ситуацій у Львівській області.

         4. До складу президії ради входять: голова ради, його заступники,  голови постійних комісій ради, голови або уповноважені представники зареєстрованих депутатських фракцій і груп.

         5. Голова обласної ради організовує роботу президії ради.

         6. Засідання президії ради скликає голова ради в міру необхідності, але не рідше ніж 1 раз на місяць. Засідання є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її складу. На засіданнях президії ради можуть бути присутніми інші депутати з  правом дорадчого голосу.

         7. Головує на засіданні президії ради голова ради або за його дорученням один із заступників.

         8. Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання президії підписує особа, яка головує на засіданні.

         9. Президія ухвалює рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії з питань, які належать до її відання, ухвалюються більшістю голосів від загального складу президії.    

10. Засідання президії проводяться гласно й відкрито. Оголошення про засідання президії обов’язково оприлюднюється на офіційному вебсайті Львівської обласної ради з метою повідомлення засобів масової інформації та громадськості. Не допускається заборона доступу представників засобів масової інформації та громадськості.

         11. Забезпечує роботу президії ради виконавчий апарат ради.

         12. Президія ради:

  1) готує пропозиції про скликання ради; через виконавчий апарат повідомляє депутатів і доводить до відома громадськості інформацію про час і місце проведення сесії ради, а також щодо питань, які вносяться на розгляд ради, та прийняті з них рішення; обговорює внесені в установленому регламентом ради порядку питання, що плануються на розгляд пленарних засідань ради, і дає рекомендації щодо внесення їх до порядку денного сесії ради;

  2) здійснює підготовку до сесії ради питань, які вносяться на її розгляд; забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

  3) сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією; розглядає питання, пов’язані зі звільненням депутатів, згідно із законодавством, від виконання службових або виробничих обов’язків для роботи в раді, її органах та виборчих округах; сприяє депутатам у проведенні особистого прийому громадян; узагальнює пропозиції та зауваження депутатів, внесені на сесію ради; вносить на сесійні засідання ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;

  4) сприяє розвиткові гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовує пропозиції і зауваження громадян у практичній діяльності;

  5) розглядає на засіданнях президії також листи, заяви та скарги громадян, колективів, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій після попереднього розгляду постійними комісіями;

  6) організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд ради, з контролю за виконанням рішень ради, у тому числі прийнятих за запитами депутатів, пропозиціями та критичними зауваженнями, висловленими депутатами на сесіях ради;

  7) розглядає питання політичної та соціально-економічної ситуації в області, напрацьовує пропозиції і рекомендації раді та голові ради;

           8) ухвалює попередні рішення про вступ ради в асоціації, об’єднання та пропонує ці питання на розгляд  сесії ради;

  9) погоджує перелік питань для внесення їх до проєкту порядку денного сесії обласної ради.

13. Президія ради не вправі ухвалювати рішення з питань, які потребують попереднього розгляду відповідних постійних комісій.

14. Порядок  проведення засідань президії ради аналогічний до порядку проведення засідань постійних комісій ради.

 

 

         Керуючий справами

         обласної ради                                                              Валентин ХАРЛОВ