Про фінансові ресурси


Рішенням Львівської обласної ради від 23.12.2021 № 315 “Про кошторис видатків на утримання обласної ради та її виконавчого апарату на 2022 рік” затверджено кошторис видатків на утримання обласної ради та її виконавчого апарату на 2022 рік у сумі 68289,5тис. грн (шістдесят вісім мільйонів двісті вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот гривень) по коду програмної класифікації місцевих бюджетів КПКВКМБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”. У тому числі:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                тис. грн                                                                      

           

з/п

Стаття витрат Код 2022 рік ВСЬОГО
Загальний фонд

Спеціальний фонд

(у т.ч. бюджет розвитку)

  Поточні видатки 2000 64 789,5   64 789,5
1. Оплата праці 2110 49 931,9   49 931,9
2. Нарахування на оплату праці 2120 10 984 ,9   10 984 ,9
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 900,0   900,0
4. Оплата  послуг (крім комунальних) 2240 2 162,7   2 162,7
5. Видатки на відрядження 2250 480,0   480,0
6. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 50,0   50,0
7. Інші поточні видатки 2800 280,0   280,0
  Капітальні видатки 3000    3 500,0  3 500,0
8. Придбання обладнання і  предметів довгострокового користування 3110   3 250,0 3 250,0
9. Придбання землі та нематеріальних активів 3160   250,0 250,0
  Усього:   64 789,5 3 500,0 68 289 ,5

        

      По КПКВКМБ 0117680 “Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування” затверджено кошти в сумі  11100,0 тис. грн по КЕКВ 2800 “Інші видатки”. По цьому КПКВКМБ затверджені кошти для сплати членських внесків обласній асоціації місцевих рад “Ради Львівщини” та асоціації “Єврорегіон “Карпати Україна – Карпатська агенція регіонального розвитку”.

       По КПКВКМБ 0118420 “Інші заходи у сфері засобів масової інформації” затверджено кошти в сумі 1700,0 тис. грн по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”.

       По КПКВКМБ 0117693 “Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” затверджено кошти в сумі   200,0 тис. грн по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”.

       Львівська обласна рада обслуговується в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області.

      На підставі кошторису та плану асигнувань загального та спеціального фонду бюджету обласна рада приймає зобов’язання щодо оплати за товари або надані послуги (папір, канцтовари, послуги зв’язку та ін.) та протягом        7 робочих днів з дати його виникнення подає в Головне управління Державної казначейської служби України у Львівській області документи на реєстрацію.

        Після реєстрації фінансових зобов’язань Львівська обласна рада щотижня замовляє кошти в департаменті фінансів Львівської обласної державної адміністрації.

        Оплата рахунків проводиться після надходження коштів з департаменту фінансів ЛОДА на реєстраційні рахунки Львівської обласної ради, відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області.

 

Бюджетні запити 2024 рік

Паспорти бюджетних програм на 2024 рік

ЗВІТИ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  за 2023 рік

ЗВІТИ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  за 2022 рік

ЗВІТИ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  за 2021 рік

ЗВІТИ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  за 2020 рік

ЗВІТИ про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2019 рік

ЗВІТИ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

ЗВІТИ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

Паспорти бюджетних програм на 2018 рік

Паспорти бюджетних програм на 2017 рік

Паспорти бюджетних програм на 2017 рік зі змінами