ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ


Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада є органом місцевого самоврядування , що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання вносять пропозиції з питань, що стосуються життєдіяльності територіальних громад області на розгляд обласної ради .

Виборці дають депутатові обласної ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей та особистих прийомів відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Депутат обласної ради, як представник інтересів виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси виборців, виконувати їх доручення в межах свої повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Також, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень обласної ради мають право звертатись громадяни для внесення пропозицій та заяв.

 

Громадяни мають можливість впливати на розвиток своїх громад через звернення до органів влади з петиціями  з допомогою сервісу «МІСЦЕВІ ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇЇ». Ці петиції розглядаються органами місцевого самоврядування у встановленому Законом особливому порядку за умови підтримки тексту петиції визначеною кількістю мешканців. А також  можуть звертатись із зауваженнями, скаргами та пропозиціями відповідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН"