Управління майном спільної власності Львівської обласної ради


 

Контактна інформація: 79018, м. Львів, вул. Винниченка, 18

Електронна  адреса: umsv.lor@gmail.com

Режим роботи:

Понеділок – четвер  9.00 – 18.00 год.

П’ятниця 9.00 – 17.00 год.

Обід: 12.30-13.15 год.

Особистий прийом громадян керівником управління – щоп’ятниці з 14:00 до 16:00

 

Структура

управління майном спільної власності

 

Назва посади ПІБ  Контакти  
1 В.о. начальника управління Білоус Андрій Васильович  
2 Перший заступник начальника Кусий Віктор Васильович  
3 Заступник начальника Титла Ігор Михайлович  
Відділ економіки управління комунальними підприємствами  
1 Начальник відділу  Чудійович Поліна Юріївна 2-999-860
2 Головний спеціаліст Ходак Альона Олександрівна 2-999-860
Відділ економіки управління комунальними закладами  
1 Начальник відділу Кісера Тарас Володимирович 2-999-855
2 Головний спеціаліст Левандівська Роксоляна Омелянівна 2-999-807
3 Головний спеціаліст Назарко Соломія Олегівна 2-999-807
4 Головний спеціаліст Мураль Михайло Іванович 2-999-807
5 Головний спеціаліст Чепурна-Кос Інна Володимирівна 2-999-857
6 Головний спеціаліст Яворовська Галина Володимирівна 2-999-855
Відділ аналізу фінансово-господарської діяльності юридичних осіб обласної власності  
1 Головний спеціаліст Захарчук Андрій Валерійович 2-999-861
2 Головний спеціаліст Петрик Мар’яна Василівна 2-999-861
3 Головний спеціаліст Всяка Ірина Володимирівна 2-999-861
Відділ оренди та реформування власності  
1 Начальник відділу Денис Андрій Іванович  
2 Головний спеціаліст Матвійків Надія Ігорівна  
3 Головний спеціаліст Левицька Надія Анатоліївна  
Відділ інвентаризації майна  
1 Начальник відділу Банера Віталій Ярославович  
2 Головний спеціаліст Млинко Сергій Олександрович  
3 Головний спеціаліст Зінько Руслан Володимирович  
Юридичний відділ  
1 Начальник відділу Кіра Галина Петрівна 2-999-850
2 Звступник начальника відділу Горак Ярослав Павлович 2-999-835
3 Головний спеціаліст Буюклі Вероніка Олександрівна 2-999-851
Загальний відділ  
1 Головний спеціаліст Царук Людмила Петрівна 2-999-857
2 Головний спеціаліст Попович Іванна Євгенівна 2-999-851
Фінансово-бухгалтерський відділ  
1 Начальник відділу Міхняк Галина Михайлівна 2-999-853
2 Головний спеціаліст Підкостельна Уляна Петрівна 2-999-853
3 Головний спеціаліст Кулина Марія Михайлівна 2-999-853
Відділ організаційно-технічного забезпечення  
1 Начальник відділу Дуля Оксана Зенонівна 2-999-854
2 Заступник начальника відділу Антохів Богдан Михайлович 2-999-864
3 Головний спеціаліст Струс Марта Євгенівна 2-999-864
4 Головний спеціаліст Семеряк Володимир Васильович 2-999-864
5 Головний спеціаліст Паламарчук Павло Ігорович  
6 Головний спеціаліст Чемерис Христина Володимирівна 2-999-864
7 Завідувач складу Кусий Руслан Іванович 2-999-854

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о. голови
Львівської обласної ради 
_________________ Ю. ХОЛОД
« ___ »  _____________ 2024 року
 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про управління майном спільної власності
Львівської обласної ради
(затверджене рішенням Львівської обласної ради від 23.06.2006 № 33 із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями обласної ради від 05.12.2006 № 150, від 26.12.2006 № 176, від 26.02.2008 № 479, від 01.07.2008 № 633, від 05.01.2011 № 34, від 03.07.2012 № 524, від 08.07.2014 № 1140, від 28.04.2015 № 1348, від 16.02.2016 № 92,  від 05.12.2017 № 566, від 05.12.2017 № 567, від 12.03.2019 № 795, від 18.06.2020 № 1057, від 12.03.2024 №561)

НОВА  РЕДАКЦІЯ 

1.    Загальні положення

1.1.    Управління майном спільної власності Львівської обласної ради (далі - Управління) є органом Львівської обласної ради, що утворюється з метою здійснення повноважень щодо управління майном та об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Львівської області (далі - спільної власності).
1.2.    Управління як структурний підрозділ Львівської обласної ради є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, бюджетний та інші рахунки, гербову печатку, необхідні штампи, бланки, може набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському, адміністративному, третейському судах.
1.3.    Управління є правонаступником:
1.3.1.    Відділу з питань майна комунальної власності облдержадміністрації в частині повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад області, в тому числі як засновника підприємств, установ, організацій спільної власності, а також господарських товариств, у статутних фондах є яких частка спільної власності.
1.3.2.    Орендодавців цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності.
1.4.    Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Львівської обласної ради, іншими нормативними актами та цим Положенням.
1.5    Управління під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє зі структурними підрозділами обласної ради та облдержадміністрації, постійними комісіями обласної ради, районними, міськими, селищними, сільськими радами та їх виконавчими органами.
1.6    Управління є підзвітним і підконтрольним обласній раді, підпорядкованим голові обласної ради.
1.7    Управління як орган, уповноважений представницьким органом місцевого самоврядування - Львівською обласною радою, є орендодавцем усього нерухомого майна спільної власності територіальних громад області.

2.    Завдання та функції

2.1.    Основними завданнями Управління є:
2.1.1.    Реалізація державної та регіональної політики у сфері управління майном спільної власності, забезпечення надходження коштів в обласний бюджет за рахунок приватизації, надання в оренду майна.
2.1.2.    Управління майном спільної власності.
2.1.3.    Здійснення повноважень орендодавця, продавця, органу приватизації майна спільної власності.
2.1.4.    Забезпечення належного утримання в технічно справному стані адміністративних будинків, в яких розміщені обласна рада, облдержадміністрація та їх структурні підрозділи.
2.1.5.    За дорученням відповідних рад організація та проведення приватизації майна, яке перебуває у комунальній (спільній) власності територіальних громад сіл, селищ та міст. 
2.2.    Управління відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:
2.2.1.    Здійснює облік та інвентаризацію майна спільної власності, контроль за його використанням та збереженням. 
2.2.2.    Забезпечує приймання у спільну власність об’єктів права державної, спільної (районів) та комунальної власності, а також передачу об’єктів спільної власності в державну, спільну (районів) і комунальну власність.
2.2.3.    Забезпечує оформлення та реєстрацію права власності на об’єкти спільної власності територіальних громад області в особі Львівської обласної ради та видає відповідні накази після погодження з постійною профільною комісією з майнових питань.
2.2.3.-1. Видає накази щодо приймання-передачі продуктів харчування, засобів гігієни та малоцінних предметів з балансу на баланс підприємств, установ, організацій спільної власності. Щодо іншого майна – видає накази після погодження з постійною профільною комісією з майнових питань.
2.2.3.-2. Видає накази щодо закріплення в порядку, визначеному законодавством, майна на праві господарського відання та / або оперативного управління за підприємствами, закладами, установами, організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад Львівської області, після погодження з постійною профільною комісією з майнових питань. 
2.2.3.-3. Видає накази щодо вилучення в порядку визначеному законодавством, майна, закріпленого на праві господарського відання та / або оперативного управління за підприємствами, закладами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, після погодження з постійною профільною комісією з майнових питань.
2.2.4. Надає дозвіл на списання та відчуження майна (крім нерухомого), погодивши його з постійною комісією з питань комунального майна та приватизації.
2.2.5.    Виступає засновником закладів, установ, організацій, підприємств, що  належать до спільної власності територіальних громад області, та, відповідно до рішень обласної ради, - засновником господарських товариств, до статутних фондів яких передається майно спільної власності. 
2.2.6.    Від імені обласної ради виступає стороною трудових відносин з керівниками підприємств, закладів, установ, організацій спільної власності територіальних громад області. Оформляє трудові відносини, у тому числі проводить конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу у випадках, передбачених законодавством України, видає відповідні накази. Укладає трудові договори (контракти) з керівниками закладів, установ, організацій, підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад області, видає відповідні накази. Видає накази щодо звільнення керівників, якщо звільнення відбувається за ініціативою керівника або у випадку закінчення строку дії контракту.
2.2.7.    Призначає та звільняє виконувачів обов'язків керівника закладів, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад області, а також покладає виконання обов'язків керівника у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2.2.8.    Відповідно до рішень обласної ради здійснює в установленому порядку реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ, організацій спільної власності. 
2.2.9.    Затверджує статути (положення) комунальних підприємств, закладів, установ, організацій спільної власності територіальних громад Львівської області, зміни та доповнення до них.
2.2.10.    Забезпечує в установленому порядку надання в оренду майна. 
2.2.11.    Попередньо погодивши з постійною комісією з питань комунального майна та приватизації, надає дозвіл на проведення покращень майна, погоджує кошториси, умови проведення будівельних робіт та акти їх виконання.
2.2.12.    Здійснює реєстрацію договорів оренди.
2.2.13.    Забезпечує страховий захист орендованих об’єктів спільної власності.
2.2.14.    Здійснює моніторинг, аналіз, економічне планування майнових відносин.
2.2.15.    Попередньо погодивши з постійною комісією з питань комунального майна та приватизації,  готує і вносить на розгляд обласної ради пропозиції щодо доцільності, порядку та умов приватизації (відчуження) нерухомого майна спільної власності, проєкти програм приватизації, організовує їх виконання.
2.2.16.    Попередньо погодивши з постійною комісією з питань комунального майна та приватизації, готує пропозиції щодо доцільності, порядку та умов оренди нерухомого майна спільної власності.    
2.2.16-1. Здійснює переоформлення, поділ, оформлення патентів на право оренди відповідно до порядку, що визначається Положенням, погодженим з постійною комісією з питань комунального майна та приватизації.
2.2.17. Провадить приватизацію та продаж об’єктів спільної власності.
2.2.18. Укладає угоди з відповідними організаціями та спеціалістами щодо виконання робіт, пов’язаних з підготовкою об’єктів до приватизації, а також щодо продажу цих об’єкт
2.2.19. Забезпечує надходження коштів від приватизації майна, веде облік цих надходжень, контролює стан оплати вартості об’єктів приватизації.
2.2.20.    Здійснює контроль за виконанням зобов’язань, передбачених у договорах купівлі-продажу.
2.2.20.-1. Проводить реєстрацію договорів купівлі-продажу відповідно до пункту 7 статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію).
2.2.20.-2. Проводить перевірку виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів спільної власності територіальних громад області, стороною (продавцем) у яких виступало регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області, та за результатом перевірки забезпечує належне реагування.
2.2.21. Забезпечує в установленому порядку проведення експертної оцінки, її рецензування та затвердження для оренди і приватизації майна, що перебуває в господарському віданні та оперативному управлінні підприємств, установ, організацій спільної власності.
2.2.22. Укладає угоди на право проведення експертних оцінок.
2.2.23. За дорученням голови обласної ради виступає замовником на виконання робіт та надання послуг. 
2.2.24. Забезпечує виконання всього комплексу робіт з обслуговування, утримання, ремонту адміністративних будинків та прибудинкової території. 
2.2.25.    Здійснює будівництво допоміжних будівель та технічних споруд, призначених для безперебійного забезпечення енергоресурсами адмінбудинків.
2.2.26. Забезпечує сувенірною, квітковою, друкованою продукцією при проведенні представницьких заходів, пов'язаних з візитами офіційних делегацій та осіб, що прибувають на запрошення обласної ради; забезпечує проведення офіційних заходів обласної ради та заходів, спільних із облдержадміністрацією.
2.2.26.-1. Забезпечує виконання інших разових заходів за розпорядженням, дорученням голови обласної ради при нагородженнях, вшанування цінними подарунками, грамотами, квітами до ювілейних дат заслужених трудівників регіону та ритуалів пам'яті, що проводяться від імені обласних ради та держадміністрації.
2.2.27. Контролює своєчасне надходження від орендарів орендної плати, плати за комунальні та інші послуги (охорона, дератизація, вивезення ТПВ, користування ліфтом, прибирання приміщень, господарські послуги).
2.2.28. Вирішує за дорученням голови обласної ради питання розміщення організацій та служб в адмінбудинках.  
2.2.29. Забезпечує автотранспортне обслуговування Львівської обласної ради.
2.2.30. Забезпечує виконання доручень та розпоряджень керівництва ради з майнових питань, готує відповідні проекти рішень обласної ради та подає їх на погодження постійній комісії з питань комунального майна та приватизації. 
2.2.31. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб в межах наданих повноважень. 
2.2.32. Здійснює методичне керівництво з питань управління майном спільної власності. 
2.2.33. Забезпечує оперативне управління підпорядкованими закладами, установами, організаціями, підприємствами, що належать до спільної власності територіальних громад області, видає відповідні накази,  визначає форми контролю за їх діяльністю. 
2.2.34. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на Управління завдань. 
2.2.35. Забезпечує оформлення права власності та користування земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти спільної власності територіальних громад Львівської області.
2.2.35.-1. Здійснює погодження меж земельних ділянок із суміжними власниками та землекористувачами.
2.2.35.-2. Надає згоду на вилучення з користування земельних ділянок, які перебувають у користуванні Львівської обласної ради.
2.2.35.-3. Виступає замовником документації із землеустрою для оформлення права на земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад Львівської області.
2.2.36. Надає методологічну допомогу підприємствам, установам, організаціям спільної власності з питань землекористування та землевідведення.
2.2.37. Здійснює контроль за оформленням підприємствами, установами, організаціями спільної власності права власності, оренди чи безоплатного користування земельними ділянками.
2.2.38. Координує діяльність підприємств, установ, організацій спільної власності у відносинах з органами з питань земельних ресурсів.
2.2.39. Забезпечує організацію проведення заходів з енергозбереження, у тому числі з енергоаудиту закладів, установ, організацій, підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад Львівської області.
2.2.40.    Забезпечує моніторинг та контроль виконання заходів з енергозбереження, комунальними закладами, підприємствами, установами, організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад Львівської області.
2.2.41. Видає обов’язкові до виконання накази щодо запровадження заходів з питань енергозбереження комунальними закладами, підприємствами, установами, організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад Львівської області.
2.2.42. Затверджує за попереднім погодженням з відповідним галузевим департаментом (управлінням) Львівської обласної державної адміністрації організаційну структуру, штатні розписи комунальних закладів, установ, організацій спільної власності територіальних громад Львівської області з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
2.2.43. Затверджує положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Львівської обласної ради.
2.2.44. Забезпечує передачу основних засобів (за винятком нерухомого майна) з балансу комунальних підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад Львівської області на баланс комунальних підприємств, установ, організацій, які не належать до спільної власності територіальних громад Львівської області.
2.3. Фінансування витрат за прибирання та послуги з охорони орендованих  Львівською обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами приміщень здійснюється за рахунок кошторисних призначень управління майном спільної власності Львівської обласної ради.
Фінансування витрат за комунальні послуги та послуги з охорони орендованих приміщень І поверху за адресою: вул. В. Винниченка, 18, м. Львів, загальною площею 235,1 кв.м., здійснюється за рахунок кошторисних призначень управління майном спільної власності Львівської обласної ради.

3. Права та повноваження управління

3.1.    Управління має право:
3.1.1.    Одержувати безоплатно від органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій звітні дані та інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.1.2.    Залучати спеціалістів для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.1.3.    Здійснювати перевірки щодо правильності та ефективності використання майна спільної власності підприємствами, установами та організаціями, за результатами яких складати акти, довідки, надавати рекомендації щодо усунення виявлених порушень.
3.2.    Для виконання поставлених завдань Управлінню надаються повноваження:
3.2.1.    Самостійно приймати рішення, видавати накази, вказівки в межах своєї компетенції.
3.2.2.    Представляти в судах інтереси обласної ради, віднесені до компетенції Управління.

4.    Структура і управління

4.1.    Структура, штатний розпис, фонд оплати праці та видатки на утримання Управління затверджуються в установленому порядку. Структурними підрозділами управління є відділи.
4.2.    Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної ради за погодженням з постійною комісією з питань комунального майна та приватизації та подальшим затвердженням його на сесії обласної ради.
4.3.    Начальник Управління:
4.3.1.    Керує діяльністю Управління.
4.3.2.    Діє від імені Управління та представляє його в судах без доручення у відносинах з підприємствами, установами, організаціями.
4.3.3.    Затверджує положення про структурні підрозділи управління.
4.3.4.    Визначає функціональні обов’язки працівників, затверджує їх посадові інструкції, формує кадровий резерв.
4.3.5.    Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
4.3.6.    Розпоряджається коштами та майном Управління.
4.3.7.    Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління.
4.3.8.    Затверджує статути (положення) утворених Управлінням госпрозрахункових підрозділів за попереднім погодженням з головою обласної ради та постійною комісією з питань комунального майна та приватизації.
4.3.9.    Здійснює інші повноваження згідно з цим Положенням. 
4.3.10.    Без довіреності укладає, підписує від імені Управління правочини всіх видів (у тому числі ті, які підлягають нотаріальному посвідченню).
4.3.11.    Видає доручення (довіреності) від імені Управління (у тому числі на вчинення правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню).

5.    Фінансове та матеріально - технічне забезпечення

5.1.    Управління утримується за рахунок коштів обласного бюджету, а також за рахунок коштів, що надходять на спеціальний рахунок управління. На спеціальний рахунок Управління зараховуються орендна плата, інші надходження від експлуатації будівель, надходження від орендарів за господарське обслуговування приміщень. Розрахунок відшкодування здійснюється Управлінням, виходячи із займаної площі орендарів. Кошти зі спеціального рахунку використовуються на покриття видатків згідно з кошторисом Управління (на утримання обладнання і ремонт будівель, на покриття видатків господарського обслуговування, фінансування інших заходів). 
5.2.    Облік та звітність Управління здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
5.3.    Майно Управління є власністю обласної ради, належить йому на праві оперативного управління і формується за рахунок майна. переданого для виконання функцій, передбачених цим Положенням, а також придбаного в установленому порядку.
5.4.    Управління має право на придбання в межах виділених коштів невиробничого обладнання та предметів довготривалого користування (меблі, обладнання для буфету - холодильники, мікрохвильові печі, інше обладнання) для забезпечення функціонування адмінбудинків обласної ради.
5.5.    Джерелами надходження коштів є:
5.5.1.    Доходи, отримані від оренди рухомого та нерухомого майна, закріпленого за Управлінням.
5.5.2.    Надходження від експлуатації будівель.
5.5.3.    Надходження від орендарів за господарське обслуговування приміщень (оплата послуг за водо-, тепло-, електро-, газопостачання, послуг охорони, дератизації, вивезення ТПВ, користування ліфтом, прибирання приміщень).
5.5.4.    Кошти з місцевого бюджету.
5.5.5.    Благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян.
5.5.6.    Інші джерела надходжень, не заборонені законодавчими актами України.

6.    Ліквідація та реорганізація

6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється у формі реорганізації або ліквідації відповідно до рішення обласної ради.
6.2. При реорганізації права та обов’язки Управління переходять до його правонаступників.


В.о. керуючого справами
обласної ради                                                                                               Ярослав ГАСЯК